Geisha – những điều bạn cần biết

Geisha có lẽ không còn quá xa lạ. Nếu bạn đã quen thuộc với văn hóa Nhật Bản, tôi cá rằng bạn đã nghe đến thuật ngữ “geisha”. Nhưng bạn có thực sự biết nó thực sự có nghĩa là gì không?   Dưới đây là những sự thật về geisha mà bạn có thể […]