Haute Couture

Haute Couture, một phạm trù nếu bạn là một tín đồ thời trang, ắt hẳn sẽ không thể nào bỏ qua. Một thuật ngữ đầy mĩ miều, đủ sức mạnh thể hiện sự xa xoa hoa mà mọi người ao ước. Haute Couture mở ra một thế giới bay bổng, nơi biến mọi giấc mơ […]